kỹ năng sinht ồn

Kỹ năng sinh tồn khi trôi dạt và đảo hoang

Khi nguội, hỗn hợp này sẽ đông cứng lại. Cắt ra thành từng miếng, ta sẽ có các bánh xà phòng để sử dụng. Tiếp tục phần 4 của chuyên