thang thoát hiểm

Vị trí nào cần gắn thang thoát hiểm trong nhà máy

Cần chú ý rằng các cánh cửa muốn gắn Thanh thoát hiểm thì phải có hướng mở ra bên ngoài. Các cửa chính và cửa hậu Chúng ta nên chọn

Tư vấn lựa chọn khóa ngoài cho thang thoát hiểm

Ruột khóa củng liên kết với Thanh thoát hiểm đơn bằng 1 ty thép có thể cắt bớt để phù hợp với độ dầy của cửa. Kính thưa Qúy Khách