Vị trí nào cần gắn thang thoát hiểm trong nhà máy

Cần chú ý rằng các cánh cửa muốn gắn Thanh thoát hiểm thì phải có hướng mở ra bên ngoài.

Các cửa chính và cửa hậu

Chúng ta nên chọn trước và sắp xếp lối thoát hiểm cho cửa mặt trước và cửa hậu của nhà máy vì vậy trên các cánh cửa này chúng ta gắn Thanh thoát hiểm. Tùy vào thực tế cánh cửa mà chúng ta chọn Thanh thoát hiểm có chốt đôi hoặc Thanh thoát hiểm đơn.

Trên các cửa thoát hiểm chúng ta gắn các đèn chỉ lối thoát hiểm (EXIT) để hướng dẫn lối thoát hiểm.
hinh-thoat-hiem
Cửa chính thoát hiểm
Cửa phòng máy điện hoặc phòng tủ điện

Trên các cửa này chúng ta cũng nên gắn Thanh thoát hiểm phòng khi có sự cố bất ngờ thì ngưới bên trong sẽ thoát ra ngoài dễ dàng.

Trên các cửa thoát hiểm chúng ta gắn các đèn chỉ lối thoát hiểm (EXIT) để hướng dẫn lối thoát hiểm.
Cửa nhà kho

Đối với các kho chứa vật liệu dễ cháy nổ chúng ta cũng phải gắn thanh thoát hiểm bên trong.

Cần chú ý rằng các cánh cửa muốn gắn Thanh thoát hiểm thì phải có hướng mở ra bên ngoài.
hinh-thoat-hiem-2
Cửa phụ thoát hiểm

Trên đây là một số vị trí cửa trong nhà máy cần lưu ý việc gắn khóa thoát hiểm giúp công nhân dễ dàng thoát ra ngoài trong trường hợp có cháy nổ xảy ra. Đồng thời định kỳ nên tổ chức thực tập cho toàn thể công nhân viên cách di chuyển nhanh nhất về các cửa có gắn Thanh thoát hiểm để thoát ra ngoài an toàn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *